آذرپال - درگاه ارزهای اینترنتی

ماژول های پرداخت (جدید!!!)
. جهت استعلام وضعیت پرداخت در سایت پذیرنده و تکمیل فرآیند خرید تابع curl_exec و fopen میباید در سرور میزبانی سایت فعال باشد.
. لینک نمونه کد اتصال به درگاه : Payment Sample Document
. لینک  ماژول درگاه مستقيم براي اقتصاد نوین : ENbank Virtual Freer

. لینک  ماژول درگاه مستقيم چند منظوره : Multiple Virtual Freer

. لینک  ماژول درگاه مستقيم براي پارسیان : Parsian Virtual Freer

. لینک  ماژول درگاه مستقيم براي : Parsian WHMCS Direct

. لینک  ماژول : Virtual Freer  نسخه ۱.۵۶  

. لینک  قالب فری آر  : Virtual Freer